OV-fiets beschikbaarheid


Het actuele en historische aantal OV-fietsen per verhuurlocatie

Privacy

ovfietsbechikbaar.nl

Privacyverklaring

OVfietsbeschikbaar.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Email: infoOVfietsbeschikbaar.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden, doel en grondslag

OVfietsbeschikbaar.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres, alleen wanneer u toestemming geeft om cookies te plaatsen. Het is een wettelijke verplichting om uw ip-adres op te slaan om aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen.
  • Naam en e-mailadres, wanneer u contact opneemt per e-mail.

Om het bezoek aan de website te monitoren wordt gebruikt gemaakt van het open source pakket Matomo. In deze analytics-software, welke draait op een eigen lokale server, wordt uw ip-adres geanonimiseerd opgeslagen (in de vorm van 123.123.xxx.xxx, de laatste 2 cijferparen worden onleesbaar gemaakt). Aan dit geanonimiseerde ip-adres worden bezoekgegevens en uw apparaat- en browsertype gekoppeld.

Bijzondere persoonsgegevens

OVfietsbeschikbaar.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijnen

OVfietsbeschikbaar.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw toestemming om cookies te plaatsen, met daarin uw ip-adres, vijf jaar bewaard zal worden. E-mails en berichten zullen maandelijks verwijderd worden, mits ze afgehandeld zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken

OVfietsbeschikbaar.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OVfietsbeschikbaar.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op OVfietsbeschikbaar.nl worden ook cookies geplaatst door derden, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit zijn cookies van Google AdSense en zijn partners. Met advertentiecookies die hierdoor geplaatst worden kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan bezoekers van OVfietsbeschikbaar.nl op basis van hun bezoek aan OVfietsbeschikbaar.nl en/of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties op deze pagina. Voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunt u zich afmelden door aboutads.info te bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OVfietsbeschikbaar.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infoOVfietsbeschikbaar.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

OVfietsbeschikbaar.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging gegevens

OVfietsbeschikbaar.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via infoOVfietsbeschikbaar.nl